Støtte til energisparende oppvarming

Støtte til energisparende oppvarming
Visste du at dersom du investerer i en fornybar varmekilde, kan du få støtte på inntil 20 prosent av totalkostnaden?

Enova er etablert av Stortinget og har blant annet som oppgave å drive fram en miljøvennlig omleggig av energibruk. Det gjør de gjennom økonomisk støtte og rådgivning. Her er noen av tiltakene du kan få støtte til som boligeier:

Ut med oljefyren

Som del av klimaforliket, har myndighetene bestemt at oljefyring skal forbys i Norge fra 2020. Det er først og fremst for å redusere klimagassutslipp. I tillegg vil det kunne bidra til at lokal luftforurensning går ned. Dersom du har en oljefyr i boligen din, kan du søke Enova om støtte til å bytte den ut med en fornybar og miljøvennlig vannbåren energikilde. Støtten er på inntil 20 prosent av totalkostnaden og maksimalt 25.000 kroner.

Eksempler på miljøvennlige, vannbårne energikilder er luft-vann- eller væske-vann- varmepumpe, fjernvarme, vedkjel, pelletskjel eller vedkamin/ pelletskamin med vannkappe. Søk her.

Fra elektrisitet til vann

Hvis boligen din bruker helelektrisk oppvarming, kan du få Enova-støtte om du bytter til vannbåren varme. Det vil si at du går over til et system der vann varmes opp og sirkulerer via radiatorer eller rør i gulvet. For å få støtte, må oppvarmingskilden være fornybar, slik som energikildene nevnt over.

Hvis du går fra helelektrisk oppvarming til en fornybar, vannbåren varmekilde, kan du få støtte på inntil 20 prosent av totalkostnadene. Hvis det allerede finnes et vannbårent distribusjonssystem i boligen, kan du få maksimalt 10.000 kroner i støtte. Hvis dette ikke eksisterer fra før, kan du få inntil 20.000 kroner i støtte. Søk her.

Installer et styringssystem

Et varmestyringssystem hjelper deg med å utnytte varmekildene dine på en mer økonomisk og energibesparende måte. Styringssystemet sørger for at du får en behagelig innetemperatur uten å sløse energi. Det vil spare deg mange kroner. For hver grad du senker temperaturen inne, reduserer du strømforbruket til oppvarming med rundt fem prosent.

Enova støtter investering i et sentralt varmestyringssystem for strøm- eller vannbasert oppvarming. Systemet må kunne tidsstyre temperatur i minst tre soner som kan kontrolleres uavhengig av hverandre. Du kan få støtte til 35 prosent av de dokumenterte investeringskostnadene, oppad begrenset til 4000 kroner. Søk her.

Støtte til energirådgivning

For å få oversikt over hvilke energitiltak du kan gjøre hjemme, kan en kvalifisert energirådgiver komme hjem til deg. Du kan få inntil 5000 kroner i støtte fra Enova energirådgivning. Vedkommende gjør en vurdering av boligen din og setter opp en tiltaksplan som peker på hvilke oppgraderinger som bør gjøres for å redusere energibruken. Rådgiveren vil også energimerke boligen. Energirådgiveren må være kvalifisert gjennom Enovas kurs. Du finner en oversikt over kvalifiserte rådgivere her.

125.000 kr til oppgradering

Velger du å oppgradere boligen i tråd med tiltaksplanen, kan du få støtte til dette på inntil 125.000 kroner. Støtten vil blant annet være avhengig av ambisjonsnivå og at boligeieren selv investerer en god del penger i tiltakene. Ved å oppgradere boligen, kan du dessuten oppnå et bedre energimerke. I tillegg til at det sparer deg strømutgifter, vil det kunne heve prisen ved et eventuelt salg av boligen.

Du finner en komplett oversikt over Enovas støtteprogrammer her.

Kontakt

Postadresse:
PB 18, 2006 Løvenstad
Besøksadresse:
Øvre Rælingsvei 82 2005 Rælingen

Telefon: 63 83 60 50
Epost: steinar@lorenskogvvs.no

Se kart >>