Fjernvarme

Lørenskog VVS har serfisert personell for sveising av fjernvarmerør.
Vi utfører både nyanlegg og reparasjoner på fjernvarmeanlegg, og utfører arbeider på både sekundær og primæranlegget.