Grunnvarme

Lørenskog VVS har god kompetanse på utnyttelse av solenergi som finnes lagret i fjellgrunnen, jorden, luften og sjøvannet.

Avhengig av hvor grunnvarmen hentes fra brukes forskjellige benevninger på varmepumpene:

  • Bergvarme: anvender solenergien som er lagret i fjellet - energi som kan utnyttes til å varme opp bygget og varmtvannet.
  • Jordvarme: utnytter solenergien som er lagret i jordsmonnet via en slange som graves ned på tomten.
  • Sjøvarme: henter solenergien som lagres i sjøvannet. Dette skjer gjennom en slange som senkes ned på sjøbunnen og holdes på plass ved hjelp av tyngder.
  • Luftvarme: Med en luft/vann varmepumpe slipper du både å bore og grave. I stedet henter du energien direkte fra uteluften ved hjelp av en luftmodul.