Service og vedlikehold

Det er viktig for både produktivitet og sikkerhet at byggets VVS-anlegg til enhver tid er i topp form.

Vi tilbyr kontroll og service for å unngå kritiske skader, og rykker ut dersom uhellet skulle oppstå.

Vannlekkasje

Vi reparerer og tetter alle typer vannlekkasjer. Kontakt oss med en gang du oppdager en lekkasje for å begrense skadene. Har du lekkasje på et rør kan vi bytte ut den delen av røret som er defekt og spare deg for større kostnader. Vi tar alltid en vurdering på stedet sammen med deg.

Tette rør

Dersom du har et tett toalett, rør eller sluk kan det være lurt å tilkalle en rørlegger før problemet blir verre. Vi tilbyr alt fra åpning av tette avløp fra kummer, toaletter, vasker og sluk, til samt fjerning av slam og annet løst i avløpsledningene. Vannledninger og avløpsrør som har fått skade eller er modne for utskifting påtar vi oss jobben med å skifte.

Ta kontakt med oss i Lørenskog VVS for å høre mer om våre rammeavtaler.