Varmepumpe

Moderne varmepumper er et svært energisparende, effektivt og samtidig miljøvennlig alternativ for å sikre varmeforsyning til eneboliger, tomannsboliger og flerfamiliehus.

Fordeler med varmepumpe

En varmepumpe henter gratis energi fra miljøvarmen i bakken, grunnvannet eller luften, slik at du får en lun og varm bolig. Anlegget leverer den nødvendige varmeenergien året rundt, har lang levetid og lave vedlikeholdskostnader. Opptil 75 prosent av varmeenergien hentes direkte fra miljøet og uten tilleggskostnader, bare 25 prosent må i tillegg tilføres som driftsenergi i form av elektrisitet. En annen fordel er at varmepumper også kan brukes til å kjøle ned huset.

Ulike typer varmepumper

Det finnes i all hovedsak tre ulike typer varmepumper:

  1. Luft/luft-varmepumper er den rimeligste varianten av varmepumper, og den kan enkelt installeres i eksisterende og nye boliger. Luft/luft-varmepumpen består av en utedel som henter varme direkte fra uteluften, én (eller flere) innedel(er) som overfører varmen direkte til inneluften og to isolerte rør som forbinder disse delene.
  2. Luft/vann-varmepumper henter energien fra luften ute og avgir varme via vannbåren gulvvarme, radiatorer eller viftekonvektorer. Løsningen benyttes også til å varme tappevann.
  3. Væske/vann-varmepumper henter fornybar energi ut fra energibrønner i fjell, fra jord, sjø, grunnvann eller gråvann. Varmen som tas ut er lagret solenergi. Ved å investere i en væske/vann-varmepumpe kan man redusere energiforbruket til oppvarming av bolig og tappevann med 60-75%. Dette er den mest energisparende løsningen for oppvarming av bolig og tappevannsproduksjon.

Ta kontakt med Lørenskog VVS for å vite hvilken varmepumpe som passer din bolig.